ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ

Τι αυτοκίνητο δικαιούμαι ως ανάπηρος με απαλλαγή Τέλους Ταξινόμησης ;