Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ

Στο τελωνείο, ο εκπρόσωπος σας πρέπει να έχει λόγο και κύρος.

Γιατί, η υπευθυνότητα, η ταχύτητα, η άπταιστη και έγκυρη γνώση και πληροφόρηση για όλα τα νομοθετικά και λογιστικά πλαίσια γύρω από τους τελωνειακούς κώδικες είναι οι αρχικές μας αξίες.
40+ χρόνια εμπειρίας και με πάρα πολλούς συνεργάτες πανελλαδικά αναλαμβάνουμε και καλύπτουμε όλες σας τις εκτελωνιστικές διεργασίες στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με το μικρότερο κόστος.

Πολυετής εμπειρία, στον χώρο του τελωνείου και ενασχόληση με όλες τις κατηγορίες των τελωνειακών διεκπερεώσεων.

Γνωσεις, που έρχονται με την εμπειρία και τη συνεχή ενασχόληση σε όλα τα αντικείμενα εισαγωγών / εξαγωγών και νομοθετικών πλαισίων γύρω από αυτά.

Συνέπεια, βασική αρχή μας για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα κατά την διάρκεια των τελωνειακών διαδικασιών σας.

Η Υπευθυνότητα είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει, για να επικεντρωθείτε εσείς στις βασικές δραστηριότητές σας, εμπιστευτείτε σ’ εμάς την εκτελωνιστική σας διαδικασία!

Ταχύτητα, εφόσων μπορούμε να σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω στο μέγιστο βαθμό η ταχύτητα έρχεται να συμπληρώσει τη λίστα με τα προσόντα του γραφείου μας, εξασφαλίζοντας τις συνοπτικότερες διαδικασίες για την αποστολή ή εισαγωγή των εμπορευμάτων σας.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ.